Effective Altruism Poland

Jak wyglądałby świat gdyby był idealnym miejscem do życia dla wszystkich istot? Jak wykorzystać nasze pieniądze, zasoby i czas, aby uczynić dzięki nim tyle dobra, ile to tylko możliwe? Wspierać kraje rozwijające się, redukować cierpienie zwierząt, troszczyć się o przyszłe pokolenia w najbardziej efektywny sposób?

Jesteśmy pierwszą w Polsce zorganizowaną grupą efektywnych altruistów (± dobro), która wspiera ruch poszukujący odpowiedzi na powyższe pytania. Jedenaście tysięcy Brytyjczyków w 2007 roku oddało łącznie 550 000 funtów, aby zatrzymać w brytyjskim muzeum słynny obraz "Blue Rigi”. Gdyby za tę kwotę zostały zakupione lepsze systemy sanitarne dla afrykańskich wiosek, przeżyłoby ok. 1 200 chorych. Uważamy, że należy maksymalizować ilość dobra, które możemy dać innym, poprzez podejmowanie racjonalnych, często mniej instynktownych decyzji. I właśnie to odróżnia nas od tradycyjnego altruizmu. Nasza średnia ilość godzin w pracy najprawdopodobniej wyniesie 80 000, jak większości osób aktywnych zawodowo. Dlaczego więc nie mielibyśmy wykorzystać ich, aby czynić świat lepszym miejscem? Każdy z nas ma 587 powodów, aby przeznaczać rocznie na cele charytatywne ok. 4 130 złotych, ponieważ 587 to liczba osób w obliczu śmierci, które można uratować za tę kwotę pieniędzy. Aby umożliwić normalne funkcjonowanie osobie dotkniętej ślepotą lub deformacją kończyn w krajach rozwijających się, wystarczy 50 dolarów.

Przed zaangażowaniem się w jakikolwiek projekt analizujemy wszystkie możliwości w oparciu o empiryczne dowody. Chcemy pomóc wybierać najbardziej efektywne organizacje, które wykorzystują każdą złotówkę, aby dać innym maksimum dobra. Na zakup niezbędnych leków, które pozwolą wyleczyć dziecko chore na malarię, potrzeba ok. 5 000 dolarów, koszt moskitier impregnowanych środkiem owadobójczym chroniących przed malarią jest dziesięciokrotnie niższy. Wraz z innymi efektywnymi altruistami, przedsiębiorcami, programistami, naukowcami, studentami, ekonomistami, filozofami i wszystkimi zainteresowanymi jak czynić dobro lepiej, ustalamy priorytety spośród wielu wyzwań, przed którymi stoi świat, a także promujemy skuteczne pomysły altruistów szerokiemu gronu odbiorców.

Mamy nadzieję, że zapoczątkujemy w Polsce społeczność, która w efektywny sposób będzie czyniła świat lepszym miejscem. Na naszej stronie dowiesz się jak uczynić więcej dobra wykorzystując swoje umiejętności, kreatywność i możliwości.

Nad czym pracujemy teraz?

- tworzenie edukacyjnych ścieżek oferujących dla szkół i uniwersytetów techniki racjonalnego podejmowania działań charytatywnych, efektywnej pomocy innym oraz teoretyczne podstawy efektywnego altruizmu

- promowanie najbardziej efektywnych organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego (najbardziej efektywne organizacje zagraniczne można znaleźć tu)

- organizowanie regularnych spotkań w różnych miastach, podczas których będzie można dowiedzieć się więcej o tym, jak zostać efektywnym altruistą, podyskutować oraz przedstawić nam własne pomysły na to, jak pozytywnie wpływać na świat

- śledzenie najciekawszych wydarzeń związanych z efektywnym altruizmem a także opracowanie techniczne newslettera wspólnego dla wszystkich organizacji EA na świecie

- inne działania.

Jeśli jesteś zainteresowany/a efektywnym altruizmem lub masz do nas jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować drogą mailową lub porozmawiać na Skypie.

Aktywnie działających efektywnych altruistów zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji o efektywnym altruiźmie można znaleźć na stronach: