Effective Altruism Poland

Chcemy wspierać organizacje pozarządowe, które działają w najbardziej efektywny sposób, które wykorzystują każdą złotówkę, aby dać innym maksimum dobra. Z tą myślą rozpoczęłyśmy projekt Oceny organizacji otrzymujących 1% podatku dochodowego. Wierzymy, że dzięki naszym rekomendacjom, organizacje, które mając ograniczone środki, niosą jak najwięcej dobra, będą rozwijały swoją działalność.


Jak oceniamy?

Z bazy ponad 8 000 organizacji pożytku publicznego wybrałyśmy 57 działających w obszarach priorytetowych dla efektywnych altruistów. Naszym celem jest znalezienie tych, którym naszym zdaniem najlepiej byłoby przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2016. Obecnie analizujemy sprawozdania organizacji i kontaktujemy się z nimi. Chcemy zebrać jak najwięcej informacji o nich, żeby móc je obiektywnie ocenić. Kryteria, jakie bierzemy pod uwagę to przede wszystkim:

- transparentność działalności – sprawdzamy, czy organizacja w jasny i przejrzysty sposób publikuje informacje o sobie, o realizowanych przez nią projektach, o wydatkach na poszczególne projekty;

- efektywność działalności – sprawdzamy i porównujemy, w jaki sposób organizacja sprawdza efekty swojej działalności, w jaki sposób i komu pomaga oraz czy i w jaki sposób stara się doskonalić swoje działania by efekty były jak najlepsze.


Na początku kwietnia 2017 roku na tej stronie umieścimy informacje na temat organizacji, które przeszły naszą selekcję i które polecimy jako te, na które warto wpłacić 1%. - W związku z tym, że niewiele organizacji pozarządowych zgodziło się wypełnić naszą ankietę oceniającą transparentność i efektywność organizacji, nie zebrałyśmy odpowiedniej ilości danych, aby móc rekomendować najbardziej efektywne organizacje. Więcej szczegółów wkrótce.


Kontakt do nas: dzial.ewaluacjiorganizacji@efektywnyaltruizm.pl.


Zachęcamy wszystkich do większego namysłu nad tym, gdzie trafiają zarobione przez nich pieniądze!